Go to Top

Seminars Polish

EUCoM Seminaria

Czy kiedykolwiek próbowałeś wyznaczyć niepewność pomiaru po lub przed pomiarem współrzędnościowym? Jeśli tak, prawdopodobnie zdałeś sobie sprawę, że nie jest to łatwe. Dostępne normy (seria ISO 15530) zawierają pewne wskazówki, ale w większości przypadków nadal potrzebna jest duża wiedza specjalistyczna. W rezultacie, niepewność pomiaru jest bardzo często w ogóle pomijana. Ale pomiary są wykonywane w określonym celu i bez niepewności pomiaru nie można stwierdzić, czy cel ten został osiągnięty lub jest możliwy do osiągnięcia. Taką sytuację można porównać do zakupu pojazdu bez wiedzy, czy jest to motorower, samochód wyścigowy czy furgonetka: czy byłby odpowiedni dla określonego zadania? W większości przypadków wyznaczenie niepewności nie musi być dokładne, a wystarczające jest przybliżenie od góry (metoda PUMA, ISO 14253-2).

Finansowany przez UE projekt EUCoM (Evaluating the Uncertainty in Coordinate Measurement) ma na celu wsparcie dla przemysłu w tym trudnym zadaniu. Opracowano dwie metody: eksperymentalną, w przypadku której wymagana jest niewielka lub żadna wcześniejsza wiedza, ale wymagane są dodatkowe pomiary; oraz metodę opartą wyłącznie na wcześniejszych informacjach, co umożliwia przewidywanie niepewności.

Zapraszamy do udziału w seminarium EUCoM on-line, w czasie którego podsumowane będą wyniki projektu oraz przedstawione opracowane metody.

Seminarium podzielone jest na dwie części. Pierwsza jest w języku angielskim i przedstawia założenia projektu, interesujące wyniki dla przemysłu oraz wstępny zarys ich zastosowania. Druga część ma charakter krajowy i będzie prowadzona w języku narodowym. Przedstawione zostaną doświadczenia zdobyte w kraju dotyczące zastosowania tych metod oraz zebrane pytania, wrażenia i sugestie. Szczegółowe informacje zawiera poniższa tabela.

Seminarium jest bezpłatne, ale wymagana jest rejestracja.

Dlaczego warto dołączyć do seminarium?

  • Dowiedz się o najnowszych osiągnięciach w zakresie wdrażania

uproszczonych sposobów wyznaczania niepewności pomiaru na CMM

  • Istotne informacje dla użytkowników przemysłowych, od pracowników

produkcji do kierownictwa wyższego szczebla

  • Skorzystaj z możliwości wyrażenia opinii na temat metod
  • Dowiedz się o przyszłych pracach normalizacyjnych
  • Weź udział w warsztatach w języku angielskim i lokalnym
  • Korzystaj z sieci podobnie myślących profesjonalistów w Europie

KIEDY: Wtorek 29 czerwca 2021 r.

GDZIE: ONLINE

REJESTRACJA: Wypełnij formularz rejestracyjny TUTAJ .

PROGRAM:

1) 9:30 – 10:15 (CET) Znaczenie niepewności Alessandro Balsamo (INRIM)
2) 10: 30–12: 15 (CET) Metoda „a priori”
Metoda „a posteriori”
Osamu Sato (NMIJ)
Wojciech Płowucha (ATH)
Alistair Forbes (NPL)

przerwa na lunch

3) 13:30 – 14:30 (CET) Zastosowanie i wyniki Josef Frese (PTB)

Sesja krajowa:

Sesja krajowa zostanie zorganizowana oddzielnie. Odpowiednią sesję możesz wybrać z poniższej tabeli. Więcej informacji można znaleźć pod odpowiednim linkiem.