Go to Top

Seminars Estonian

Seminars Estonian

Kas sa oled kunagi proovinud mõõtemääramatust hinnata pärast või enne oma koordinaatmõõtemasinaga teostatavaid mõõtmisi? Kui jah, siis oled ilmselt mõistnud, et see pole kerge. Olemasolevad standardid (ISO 15530 seeria) annavad mõningaid juhiseid tulemuste määramatuse hindamiseks, aga enamustel juhtudel on siiski vajalik asjatundlikkus. Selle tulemusena jääb mõõtemääramatus tihti tähelepanuta. Aga mõõtmised on tehtud kindla eesmärgiga ja ilma mõõtemääramatuseta ei ole võimalik teha kindlaks, kas see eesmärk on saavutatud või üldsegi saavutatav. See on nagu osta sõiduk teadmata, kas see on mopeed, ralliauto või kaubik – kas sõiduk oleks otstarbeks piisav? Enamustel juhtudel mõõtemääramatuse väide ei pea olema täielikult perfektne ning ülemise piiri strateegia on piisav (PUMA meetod, ISO 14253-2).

Euroopa Liidu poolt rahastatud projektil EUCoM (Evaluating the Uncertainty in Coordinate Measurement) on eesmärgiks aidata tööstust selle raske ülesandega. Kaks meetodit on välja arendatud, millest üks on eksperimentaalne ning ei vaja eelnevaid teadmisi, aga vajab lisanduvaid mõõtmisi. Teise meetodi puhul teeb mõõtemääramatuse hindamise võimalikuks eelnevate teadmiste omamine.

Oled kutsutud ja oodatud osalema EUCoM online seminaril, mis võtab kokku projekti tulemused ja tutvustab väljatöötatud meetodeid.

Seminar on jagatud kaheks osaks. Esimene osa on inglise keeles ning annab ülevaate projekti taustast ning tööstusele huvipakkuvatest tulemustest ning nende esimesest rakendusest. Teine osa on kohalik ja toimub vastavas riigikeeles. Seminar annab ülevaate meetodite rakendamisel saadud kogemustest ning kogub küsimusi, muljeid ja ettepanekuid.

Seminar on tasuta, siiski eelregistreerimine on nõutud.

Plenaaristung:
Miks sa peaks sellel seminaril osalema?

  • Saada teadmisi viimastest arengutest lihtsustatud viiside rakendamisest CMM mõõtemääramatuse hindamisel.
  • Asjakohane tööstusele, nii operaatoritele kui ka juhtkonnale.
  • Võimalus anda tagasisidet metoodikate kohta.
  • Saada teadmisi standardimise tulevastest töödest.
  • Töötoad nii inglise kui ka kohalikus keeles.
  • Suhtle samameelsete spetsialistidega üle euroopa.

MILLAL: Plenaaristung: Teisipäev 29.06.2021, 10:30 – 15:30 (EEST) (plenaaristung ning mõningad kohalikud seminarid on läbi, seminaride lindistused ning ettekanded on järelvaatamiseks saadaval).

PÄEVAKAVA:

Mõõtemääramatuse tähtsus – Alessandro Balsamo (INRIM, Itaalia metroloogiainstituut)

“A priori” meetod – Osamu Sato (NMIJ, Jaapan); Wojtek Plowucha (ATH, Poola)

 “A posteriori” meetod – Alistair Forbes (NPL, SBr)

Rakendus and tulemused – Josef Frese (PTB, Saksamaa)

Plenaaristungi järelvaatamise LINK

Plenaaristungi ettekande LINK

Kohalik seminar:
Kohalikud seminarid korraldatakse eraldi.

TOIMUMISKOHT: ONLINE

REGISTREERIMINE: Kohalike seminaride jaoks palun täitke registreerimisvorm SIIN.