Go to Top

Seminars Czech

Už jste někdy zkoušeli vyhodnotit nejistotu měření po nebo před vašim souřadnicovým měřením? Pokud ano, pravděpodobně jste si uvědomili, že to není všechno zas tak jednoduché. Dostupné normy (řady ISO 15530) poskytují určité vodítko, v mnoha případech je ale stále potřeba hodně odborných zkušeností. Výsledkem pak bývá, že je nejistota měření často přehlížena. Měření se však provádějí za určitým účelem a bez nejistoty měření nejsme schopni zjistit, zda jsme tohoto účelu dosáhli nebo či je dosažitelný. Lze to přirovnat k nákupu vozidla, aniž byste věděli, zda se jedná o moped, závodní auto nebo dodávku: bylo by přiměřené účelu? Ve většině případů nemusí být určení o nejistoty měření přesné a její hodnota bude pod/nad-hodnocena (metoda PUMA, ISO 14253-2).

Cílem projektu EUCoM (Vyhodnocení nejistoty souřadnicového měření) financovaného Evropskou unií je pomoci průmyslu v tomto obtížném úkolu. Byly vyvinuty dvě metody: první z nich je experimentální, při které není důležitá předchozí znalost stroje, ale je vyžadováno více měření. Druhá metoda se opírá o předem zkušenostmi získané informace, které umožní nejistotu kvalifikovaně odhadnout.

Srdečně Vás zveme k účasti na online semináři, kde budou prezentovány výsledky projektu a konkrétně představeny vyvinuté metody. Seminář je rozdělen na dvě části. První část (Plenary session) bude v angličtině a poskytne informace o projektu, výsledky vědeckého vývoje vhodné pro průmysl a první ochutnávku jeho aplikace. Druhá část (National session) bude v češtině a přinese nejen zkušenosti s vyvinutými metodami, ale i prostor pro diskusi, připomínky a návrhy. Bližší informace naleznete v tabulce.

Semináře jsou zdarma, je nutné se ale předem registrovat.

 

Harmonogram národního semináře – 29.6.2021:

15:00 – Zahájení semináře

15:10 – Úvod do nejistoty měření, souřadnicová měřicí technika

15:30 – Přínos a výsledky projektu EUCoM, následná diskuse

16:30 – Zakončení semináře

 

Odkaz do konferenční místnosti Vám zašleme před zahájením workshopu na email.

Těšíme se na Vás!

PROCEEDINGS: Follow this LINK